List of Surnames (Pedigree Pages)

Back to Main Page


(0)

A
AELMANS(4) ARNOLD(3)

B
BAUCH(4) BAUER(3) BECK(1) BECKERS(2) BEIJARTZ(1) BENDEL(1) BEST(1) BEYARTZ(2) BEYERTZ(1) BISSCHOPS(2) BOCK(1) BOHN(4) BOHNEN(3) BONTEN(2) BOONEN(1) BORN(1) BOUVIER(1) BRAUN(2) BREDENRAEDT(1) BREMEN(1) BREWERS(1) BROCHEN(1) BROCHER(1) BROCKEN(1) BROICHER(2) BROUNS(2) BRULS(1) BRÖTZ(1) BUSCKENS(1)

C
CARDINAELS(1) CASPAR(3) CLAESSENS(1) CLAßEN(1) CLEUTERS(1) CLOES DE BEURE J.(1) CLOETERS(1) COENEN(1) CORDEWENER(1) CORDUWENERS(1) CORSTGENS(1) COUMANS(4) CRATZ(2) CREMER(1) CREUTZEN(1) CUPER(1) CUPERS(1) CUPPERS(1) CÖRVER(1)

D
DEIKEN(1) DER GRIPEN(1) DERNBACH(2) DICKEN(1) DIEKEN(1)

E
EBERTS(2) EDELBAUER(4) EERKENS(2) EISENBACH(1)

F
FASEL(6) FEIGEN(1) FLECKEN(1) FLUCHAR(1) FLUCHART LE JEUNE(1) FLUCHART(1) FORST(3) FRANCK(1) FROHN(2)

G
GERARDS(2) GIELEN(1) GILLESSEN(1) GLAßER(1) GLÄßER(1) GOEBEL(2) GRÄFENSTEIN(2) GRÄFENSTEINS(1) GÖBEL(2)

H
HAMBLOCH(5) HANSEN(2) HANSSEN(8) HARTMANN(8) HEIJNEN(1) HENCKENS(2) HENKENS(2) HENSKENS(1) HERPERS(1) HERUERS(1) HESSEN(2) HEUSER(1) HEUTEN(2) HEUTS OU HUYTS(2) HEUTS(5) HINCKEL(2) HINKEL(3) HODIENS(1) HOFFMANN(2) HOLTZBACH(1) HORSMANN(4) HORSMANS(3) HOUDEENS(1) HUBER(2) HUPPERTS(1)

J
JABICHS(1) JASPERS(2) JEHA(1) JOHA(2) JORDANS(3) JUNG(5)

K
KAMPF(1) KAPPES(4) KEGELER(5) KEGLER(3) KEHR(7) KEMPEN(1) KERN(1) KEYSSELER(2) KISSELEN(1) KLEPPER(1) KLEUTERS(1) KOCH(1) KOCKARTS(1) KREEKELS(1) KREKELS(1) KREMER(1) KREPPEL(4) KRÄMER(5) KUETJES(1) KUHL(7) KÖGLER(2) KÖRVER(1)

L
LANGENBACH(1) LAVEN(5) LECLOUX(3) LEIJEN(1) LENNERTZ(1) LEUNIS(1) LEUNISSEN(1) LEYEN(1) LINDEN(2) LINDENSCHMIDT(1) LOENIS OU LEUNISSEN(1) LUDWIG(4)

M
MAASSEN(4) MAURER(1) MAY(4) MAYS(2) MEES(1) MEISEN(1) MELCOPS(1) MENGES(1) MEUDT(1) MEUTH(2) MEYERS(2) MINES(3) MINIS(1) MINUS(1) MOERS(1) MOORS(2) MORTHANIN(1) MOSS(1) MUIJLKENS(1) MUNSCH(1) MÜLLER(10)

N
NAUCHS(1) NEU(4) NEW(3) NINCK(1) NINK(5) NN(22) NOEX(1)

O
OCHS(1) OFFERMANS(2) OLMANS(1) OSCH(1) OSS(1) OSSEN(2)

P
PALM(3) PAULI(5) PELSER(1) PELSERS(3) PETERS(3) PEUKENS(3) PFEIFFER(6) PLOUMEN(1) PRICKARTZ(2) PRICKEN(3) PYSCHERS(1)

Q
QUAEDVLIEG(1)

R
RAUCH(3) RAUSCH(1) REUMKENS(2) RIES(3) ROBRECHTS(1) ROLLAND(2) ROMBKENS(1) RONDEN(3) ROSENTHALL(1) RULAND(3) RULANDT(3) RULANT(1) RUMCKENS(1) RUMPKENS(3) RÖMKENS(4) RÜLAND(3)

S
SCHEEREN(1) SCHELLINCKX(1) SCHILLINX(2) SCHILS(1) SCHMIDT(9) SCHMITT(2) SCHNEIDER(10) SCHRAMMEN(1) SCHUL(1) SCHULL(3) SCHULS(1) SCHUTH(2) SCHWARZ(1) SIMENS(1) SIVARTZ(1) SLEUERS(1) SMEETS(1) SMETS(1) SOEREN(1) SPIRTZ(1) STECHERIN(1) STEINEBACH(2) STRAELEN(1) STRASSEN(1) STRASSER(3) STRATEN(2) STRATTER(1) STUEBER(1) STURM(6) STÜBERS(3)

T
THIJSSEN(1) THOMES(2) TIMMERMANß(1) TOSSING(3) TRIBELS(4) TÜRCK(3)

U
UBACHS(2)

V
VAN DIEST(6) VAN WAURAEDT(1) VLECKEN(2) VONCKEN(1)

W
WAGNER(3) WAGNERS(1) WALLENBORN(4) WALTH(2) WATERSCHAP(1) WEBER(1) WEIMER(1) WEISS(1) WELLER(3) WENTZ(2) WERLE(7) WERRENS(1) WERTS(1) WETZELERS(1) WETZELS(1) WIJNEN(1) WILKENS(2) WINCKELMANS(2) WINCKENS(1) WIRSDORF(1) WIRSDORFER(5) WIRSDORFFER(2) WIRSDÖRFER(1) WIRSTORFFER(1) WIRTZ(2) WITTEIER(1) WITTEIJER(1) WITTHEYER(2) WOLF(1) WOLFF(1) WYNEN(1) WÖRSDORFER(1) WÜNSCHMANN(3) WÜST(3)

Z
ZACHARIAS(2) ZEEVART(1) ZEITZ(1)


This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Back to Main Page

Copyright 2020 Thomas Horsmann